Ku yakkëts yï aa-ayöök jyajöma, we'emtse myëkpïk ja awintso jööjtykïn naxwiijnïn.

Ëëts

Winxïp y’oya jä’ätse yaktöömp jatse jyaa’k yaknijawat, yakwinmay-yakpayo’oy uk yakja’ajït pëntiwe tööjnjïp kojtsjïk ayöök jayï jyööjtykïn jëët.

Maaxïnkojm ëëts nkukajpïna, Anyïkojm ja kyutöjkïn tijayep, Tön’am kopk’am, Wakwiinmjit y’it jëët.

Ti ëëtse ntuump?

Jä’äwe yak’ixtip jatse akijpxa jayï tiwinmayït tipayo’oyït,  yakmëjpëmït uk myëjtëkat yï aa yï ayöök mëët ja ayöök jööjtykïn.

Naywe’m ëëts nmëëttun ja jayïta pën titsojktip ti töönkatat ja ayöök jaayk.

Tëts ëëtse nyak’o’yiwa ja tömpäjtïn juu’we tixëë app Kumoontun, ja nëk “ayöök maaytïk” jats “pixk” këx ja pi’k’önïktajawe yaktukmutsojktip, o’yiptsjawe ninwe’emji wyanïkït uk xyaknëkpitsïmtat jats xwijts’oyatat uk x’awijtsmöktat mtëkjëët.


Wintso ëëtse ntun-npïk?

Ja kojtsïn ja maaytïk mëët, uk ku jayï tii juu’ ti xëëjtun, uk ja wintsë’kïn yo’oy, këx këkjä’äwe ja winma’yïn.

Yak mëëpëëmp tö’k kajpïn jatö’k kajpïn ja jööjtykïn uk ja y’aa-y’ayöök këx tiktspyïwe’e wintso jayï jyööjtyka.

Niña ayöök

Jä’ä ëëtse ntsëjkp jatse wye’na ja pi’k’önïkta jyäjïxjata ja nëkta juu’ ti mëët ja awintso ayöök.

Juu’ o’yip jats xyakwanïktat ninwe’emji

Ayöök maaytïk

O’yip x’amotïnaxït uk xkotsït.
Tööjk juu’ wiim tyakmutaaywaa’ty.
Tööjk ja ap-ok myaaytïk.

Escríbenos

Si tienes alguna pregunta o te interesa colaborar con Kumoontun, puedes mandarnos un mensaje aquí